Onderzoek: Wat moet een horecaprofessional kennen en kunnen in 2030?

Welke competenties moet een horecaonderneming in huis hebben om mee te draaien in de nabije toekomst (2030)? We zochten het uit i.s.m. het kenniscentrum Guidea en goten het in een bondige publicatie.
Dinsdag 2 May 2023

De horecasector verandert in sneltempo. Even gas terugnemen, uitzoomen en zicht krijgen op de competenties die er in de nabije toekomst écht toe doen, dat beoogden we met ons onderzoek 'Competentieprognose Horeca 2030'. Het onderzoek werd uitgevoerd door kenniscentrum Guidea met de steun van ESF.

Download de publicatie

Download hier de publicatie "Wat moet een horecaprofessional kennen en kunnen in 2030?"

Wat moet een horecaprofessional kennen en kunnen in 2030?

9 noodzakelijke toekomstige competenties

1. Kerncompetenties

Productkennis, goed kunnen koken met de juiste technieken, gasten correct bedienen, … dat is en blijft het fundament. Het vakmanschap blijft in de horeca de basis van alles. Maar om echt succesvol te zijn en blijven, is er meer nodig. Veel meer.

2. Digitale competenties

De verwachtingen op digitaal vlak blijven toenemen en gaan steeds sneller. In de horeca zien we in 2030 echter nog géén wijdverspreid gebruik van robots die de gasten bedienen of het werk overnemen. Toestellen worden wel steeds slimmer en zijn onderling verbonden met WIFI en smartphone, waardoor het werk vereenvoudigt en er efficiëntiewinsten worden geboekt. Artificiële intelligentie (AI) zal deze beweging nog versnellen. 

QR-codes, bestelapps en andere gastenapps zijn volledig ingeburgerd tegen 2030. Belangrijk wordt om deze data en die uit de slimme kassa te benutten, te interpreteren en te analyseren voor menu engineering, analyse van verkoopcijfers, ... Data is het nieuwe goud en essentieel om correct aan de knoppen van een onderneming te draaien.

3. Financiële competenties

De uitdaging om een rendabel horecabedrijf te runnen is met de coronacrisis en de energiecrisis steeds groter geworden. Daarom is kennis van foodcost, wastecost, menu engineering, etc. even belangrijk geworden als goed kunnen koken. Kostprijsberekening, prijszetting, food and beverage-analyse moeten aanwezig zijn in een modern horecabedrijf. Voorbijgestreefde wetmatigheden als ‘kostprijs x3 = verkoopprijs’ zijn helemaal de wereld uit. Horecazaken worden geleid door echte ondernemers. Reken- en analysetools zijn hun voornaamste instrumenten.

4. Inclusieve competenties

Onze maatschappij is en blijft divers, dit zal ook op de werkvloer en bij onze gasten nog meer tot uiting komen. De horecasector zal tegen 2030 inclusiever worden. Inclusieve hospitality komt tot uiting in de beleving en het gastencontact ter plaatse, maar ook in de marketingstrategie en op sociale media. Kennis van talen en andere culturen, gewoonten en gebruiken zijn cruciale vaardigheden in het contact met de gasten. Bovendien komen deze competenties van pas in de samenwerking met collega’s.

5. Circulaire en duurzaamheidscompetenties

Duurzaamheid zal ook in de horeca niet meer weg te denken zijn. Duurzaam ondernemen is in 2030 het nieuwe normaal, omdat de klant dat nu eenmaal verwacht en zelfs eist. Goede productkennis is essentieel (lokaal, seizoensgebonden, plantaardige alternatieven, efficiënte snij- en verwerkingstechnieken met een minimum aan waste). Maar het gaat verder, ook beperken van energie- en watergebruik, afval en bewust omgaan met vlees en vis wordt de norm. Vlees en vis behouden hun plaats op een menu maar verliezen wel terrein t.o.v. groenten en plantaardige gerechtenWie in 2030 geen plantaardige of minstens vegetarische opties heeft, verliest klanten. Want in elke gezelschap zijn er tegen dan mensen die niet meer elke dag vlees of vis eten.

6. Commerciële en marketingcompetenties

Een moderne horecaonderneming beheerst verkooptechnieken zoals upselling, cross-selling en deepselling. De gasten zo begeleiden dat ze een bijzondere ervaring opdoen, hen uitnodigen om nieuwe zaken te proeven of meer te ontdekken, … daar draait het om. In moderne horecaondernemingen wordt de reputatie zorgvuldig bewaakt. Door klachten of slechte reviews professioneel aan te pakken, wordt er zelfs voordeel uit gehaald. Naast inzicht in reputatiemanagement, zorgen ook inzicht in menuleer, sociale media en de customer journey voor een belangrijke voorsprong.

7. Leercompetenties

Aangezien de wereld en de horecasector steeds sneller veranderen, wordt er steeds meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers gevraagd. Iets wat vandaag wordt aangeleerd, kan een paar maanden later alweer voorbijgestreefd zijn. Kennis en kunde verbreden en uitdiepen is van groot belang, in elke fase van een horecacarrière. 

Zicht hebben op de eigen opleidingsnoden, die van de onderneming, de opleidingsbereidheid en het leervermogen dragen hiertoe bij. De sectorale vormingsorganisatie Horeca Forma kan hierbij helpen door een gepast antwoord te zoeken op de opleidingsnoden. Wie opleidingskansen geeft, wordt beschouwd als een aantrekkelijke werkgever. Opleidingen dragen bij aan de motivatie en het zelfvertrouwen van horecamedewerkers.

8. Conceptontwikkeling

Een horecazaak moet winstgevend zijn en om winst te maken, moeten er gerechten, dranken, overnachtingen, ervaringen, ... verkocht worden. Een duidelijk, aantrekkelijk en onderscheidend concept is hierbij cruciaal. Met een sterke beleving doorheen de hele customer journey gaat ook de besteding per gast omhoog.

9. People management

Sterke leidinggevenden zijn de spilfiguren in een organisatie. Ze hebben een grote impact op de motivatie, het welbevinden en de ontwikkeling van de medewerkers in hun team(s). Tegelijk is hun impact op het financieel resultaat groot.

Tegen 2030 stijgen de verwachtingen ten aanzien van leidinggevenden: medewerkers aantrekken én behouden, motiveren, instructies geven, feedback geven, coachen, het werk werkbaar houden, het groepsgevoel aanwakkeren, plannen en organiseren, … 

Mensen verlaten geen bedrijven, ze verlaten managers.” Investeren in sterk leiderschap wordt cruciaal.

Over het onderzoek

  • Kwalitatief onderzoek najaar 2021 - voorjaar 2022 
  • Desk research, 7 workshops & 21 interviews met directie en zaakvoerders van horecaondernemingen, horecaconsultants, trainers & docenten horeca, leveranciers, sociale partners, horecacoach en journalisten. 
  • Een onderzoek van Guidea i.o.v. Horeca Forma. Met de steun van ESF.

Origineel rapport (Guidea)

Tags:

  • Horecatips en inspiratie