Als je een werknemer ontslaat, dan kan het zijn dat hij/zij recht heeft op professionele outplacementbegeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job. Werkgevers binnen de Horecasector PC 302 kunnen outplacement aanvragen bij Hura en Risesmart, de outplacementpartners van Horeca Forma Vlaanderen.

Wat is Outplacement?

Sommige werknemers die je ontslaat, hebben recht op outplacement bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Als werkgever moet je dit zelf regelen. Je moet de werknemer via een aangetekend schrijven een concreet voorstel tot outplacement aanbieden. Het outplacement moet steeds  georganiseerd worden door een erkend outplacementkantoor.

Zo’n outplacementkantoor begeleidt en adviseert de ontslagen werknemer bij de zoektocht naar een nieuwe job.

Wanneer verplicht outplacement aanbieden?

Outplacement bij individueel ontslag

Net zoals in andere sector, is ook in de horeca de werkgever verplicht een voorstel tot outplacement te doen aan de werknemer die:

  • Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die 30 weken of meer bedraagt op het moment van ontslag, ongeacht de leeftijd.
  • Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die minder dan 30 weken bedraagt op het moment van ontslag en ouder is dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienstanciënniteit heeft bij de werkgever.
  • Werknemers wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd o.b.v. medische overmacht.

Outplacement bij collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als een grote groep van werknemers tegelijkertijd ontslag krijgt in het kader van herstructurering of sluiting. In dat geval is een specifieke wetgeving van toepassing. Hiervoor wendt de werkgever zich het best tot de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is: VDAB in Vlaanderen, ACTIRIS in Brussel, FOREM in Wallonië.

Voordeeltarieven outplacement

Horeca Forma Vlaanderen heeft voordeeltarieven afgesproken met twee outplacementkantoren. Bij onze voorkeurspartner Risesmart bedraagt het tarief voor groepsbegeleiding 1350 euro voor minimum 60 uur begeleiding. Het outplacementkantoor Hura hanteert dezelfde tarieven.

Onze outplacementpartners kunnen je informeren over de wetgeving en bezorgen je graag de juiste documenten zodat je als werkgever steeds wettelijk in orde bent met jouw concreet voorstel tot outplacement. 

Wat moet je doen?

Heeft jouw ontslagen werknemer recht op professionele outplacementbegeleiding? Dan moet je hem als werkgever een concreet voorstel doen.

-> Meld je aan bij

Het outplacementkantoor zal je vervolgens contacteren en jouw vragen beantwoorden. Je ontvangt binnen de werkdag een concreet en vrijblijvend aanbod op maat.