Corona & OAO-overeenkomsten: wat is de impact?

Door het Paritair Comité bevoegd voor de horeca (PC 302) is beslist dat de OAO-overeenkomsten opnieuw gestart kunnen worden, onder deze sectorspecifieke voorwaarden:

  1. De leermeester moet aanwezig zijn.
  2. Er mag geen tijdelijke werkloosheid zijn voor werknemers in dezelfde functie in de onderneming.

 

Naast deze sectorspecifieke voorwaarden gelden daarnaast de generieke richtlijnen die terug te vinden zijn op de website van Syntra Vlaanderen.

Word een erkend leerbedrijf in 4 stappen

Je wil via duaal leren jongeren opleiden bij jou in de zaak? Dan moet je eerst erkend worden als leerbedrijf. Volg het stappenplan en je bedrijf is 5 jaar lang erkend als leerbedrijf. 

1. Duid een leermeester aan

De medewerker die aangeduid wordt als leermeester, moet:

  • min. 25 jaar zijn
  • min. 5 jaar ervaring in de horeca hebben
  • hij/zij mag geen veroordeling hebben (zie stap 2)

Met een bewijs van vooropleiding in het beroep kan de minimumleeftijd van de mentor tot 23 jaar teruggebracht worden en/of een afwijking van de vereiste praktijkervaring worden toegestaan.

1 leermeester mag maar 1 leerling begeleiden. Als je meerdere leerlingen tegelijkertijd wilt opleiden, laat dan meerdere leermeesters erkennen.

2. Vraag de juiste documenten aan

Je bedrijf is financieel gezond en je kan één van deze documenten voorleggen:

Je leermeester kan aantonen dat hij/zij van onberispelijk gedrag is. Vraag hem/haar om een uittreksel uit het strafregister model 2 – art 596,2 (voor begeleiding van jongeren) aan te vragen bij politie, gemeente of e-loket.

Indien je bedrijf reeds erkend werd, blijven deze documenten 5 jaar geldig. Je kan deze stap dan overslaan, tenzij je een nieuwe mentor hebt toegevoegd. Model 2 is wel noodzakelijk.

3. Dien de documenten in

Scan de documenten in en ga naar app.werkplekduaal.be. Via dit portaal van de Vlaamse Overheid kan je een aanvraag doen om erkend te worden als leerbedrijf/leermeester.

4. Vraag opleiding aan

Eens aangemeld op app.werkplekduaal.be, verschijnen de gegevens van de onderneming en vestiging uit het KBO. Je kan nu de opleidingen aanvragen en de mentoren/leermeesters ingeven. Je kunt trouwens ook meteen de niet-duale opleidingen (in het deeltijds onderwijs of Syntra Leertijd) aanvragen.

Opgelet: 1 leermeester mag voor meerdere opleidingen erkend worden (bijv. voor keukenmedewerker + hulpkok+ kok) maar weet: als je 2 leerlingen tegelijkertijd wilt opleiden in hetzelfde bedrijf, moet je een extra leermeester laten erkennen. Het ingescande rsz-attest en het model 2 laad je op in app.werkplekduaal.be bij ‘bestand kiezen’.

Ontbreken er documenten (c450, model 2,…), dan krijgt het bedrijf een melding dat de aanvraag onvolledig is. De indiener kan de ontbrekende documenten nog toevoegen.

duaal-leren-grootkeuken

Jongeren opleiden via duaal leren? Bereid je voor met onze leidraad voor werkgevers.

Nu je het nodige gedaan hebt, komt de aanvraag terecht bij Horeca Forma. Zorg er zeker voor dat je aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Enkel dan kunnen we je aanvraag behandelen binnen 14 dagen. En dat is belangrijk, want dan kan jij sneller starten met je leerling.

Welke scholen organiseren duale horecaopleidingen?

Kijk dan op www.duaalleren.vlaanderen.be of neem contact op met je regionale sectorconsulent.

Nog vragen over je erkenningsaanvraag?

Contacteer ons via oao@horeca.be of bel naar 02 513 64 84.

Meer info over het opleiden van jongeren via duaal leren

Welke financiële voordelen geniet je als werkgever? Welke horecastudies zijn duaal? Wat is het verschil met een stage? Waarom de leermeesteropleiding volgen? ... Je leest het in de brochure "duaal leren in de horeca".

Doorblader de online brochure