Word een erkend leerbedrijf in 4 stappen

Je wil via duaal leren jongeren opleiden bij jou in de zaak? Dan moet je eerst erkend worden als leerbedrijf. Volg dit stappenplan en je bedrijf is 5 jaar lang erkend als leerbedrijf. 

1. Duid een leermeester aan

De medewerker die aangeduid wordt als leermeester, moet:

  • min. 25 jaar zijn
  • min. 5 jaar ervaring in de horeca hebben
  • hij/zij mag geen veroordeling hebben (zie stap 2)

Met een bewijs van vooropleiding in het beroep kan de minimumleeftijd van de mentor tot 23 jaar teruggebracht worden en/of een afwijking van de vereiste praktijkervaring worden toegestaan.

1 leermeester mag maar 1 leerling begeleiden. Als je meerdere leerlingen tegelijkertijd wilt opleiden, laat dan meerdere leermeesters erkennen.

Het leermeesterschap is een vak apart, daarom biedt Horeca Forma de gratis 2-daagse leermeesteropleiding aan. Nieuwe leermeesters moeten deze opleiding volgen binnen 6 maanden vanaf de erkenning. Vanaf 1 januari 2023 is de leermeesteropleiding erkend voor Vlaams Opleidingsverlof, hierdoor kan de werkgever tot 298 euro van de loonkost terugkrijgen.

NIEUW (vanaf januari 2023) Vlaams Opleidingsverlof leermeesteropleiding

Vanaf 1 januari 2023 geeft onze leermeesteropleiding recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Zo kan de werknemer de leermeesteropleiding volgen met behoud van zijn/haar loon. En de werkgever krijgt de loonkost terugbetaald tot maximum 298,2 euro. Ontdek hier het stappenplan om deze terugbetaling te bekomen.

Al gehoord van de mentorkorting?

Schakel je als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor' (ook wel 'leermeester') in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in je bedrijf? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de mentorkorting. Dat is een vermindering tot 800 euro op de werkgeversbijdragen die je voor de mentor moet betalen.

2. Vraag een uittreksel uit het strafregister model 2 aan

De leermeester moet kunnen aantonen dat hij/zij van onberispelijk gedrag is. Daarom moet hij/zij een uittreksel uit het strafregister model 2 - art. 596,2 aanvragen. Dit document kan aangevraagd worden bij de politie, gemeente of het e-loket.

Voorheen moest je ook een schuldenattest en attest van inschrijving bij de RSZ aanvragen, maar dat is momenteel (sinds 4/1/2021) niet nodig.

3. Dien bovenstaand document in

Scan het document (zie bovenstaand) in en ga naar app.werkplekduaal.be. Via dit portaal van de Vlaamse Overheid kan je een aanvraag doen om erkend te worden als leerbedrijf/leermeester.

4. Vraag de opleiding(en) aan

Eens aangemeld op app.werkplekduaal.be, verschijnen de gegevens van de onderneming en vestiging uit het KBO. Je kan nu de opleidingen aanvragen en de mentoren/leermeesters ingeven. Je kunt trouwens ook meteen de niet-duale opleidingen (in het deeltijds onderwijs of Syntra Leertijd) aanvragen.

Opgelet: 1 leermeester mag voor meerdere opleidingen erkend worden (bijv. voor keukenmedewerker + hulpkok+ kok) maar weet: als je 2 leerlingen tegelijkertijd wilt opleiden in hetzelfde bedrijf, moet je een extra leermeester laten erkennen.

Het ingescande rsz-attest en het model 2 laad je op in app.werkplekduaal.be bij ‘bestand kiezen’.

Ontbreken er documenten (c450, model 2,…), dan krijgt het bedrijf een melding dat de aanvraag onvolledig is. De indiener kan de ontbrekende documenten nog toevoegen.

duaal-leren-grootkeuken

Jongeren opleiden via duaal leren? Bereid je voor met onze leidraad voor werkgevers.

Nu je het nodige gedaan hebt, komt de aanvraag terecht bij Horeca Forma. Zorg er zeker voor dat je aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Enkel dan kunnen we je aanvraag behandelen binnen 14 dagen. Dat is belangrijk, want dan kan de leerling sneller starten in jouw bedrijf

Welke scholen organiseren duale horecaopleidingen?

Kijk op www.duaalleren.vlaanderen.be of neem contact op met je regionale sectorconsulent.

Nog vragen over je erkenningsaanvraag?

Contacteer ons via oao@horecaformavlaanderen.be of bel naar 02 513 64 84.

Corona & OAO: kan ik de overeenkomst opstarten of verderzetten?

Heb je leerlingen in dienst onder de vorm van een stageovereenkomst of een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)? Dan wil je natuurlijk weten of je deze contracten nog wel kan opstarten of verderzetten. Aan deze voorwaarden moet je onderneming voldoen om een OAO te kunnen opstarten.

Meer info over het opleiden van jongeren via duaal leren

Welke financiële voordelen geniet je als werkgever? Welke horecastudies zijn duaal? Wat is het verschil met een stage? Waarom de leermeesteropleiding volgen? ... Je leest het in de brochure "duaal leren in de horeca".

Download de online brochure