Wat is Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

De leermeesteropleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof*. Het betekent dat werknemers betaald verlof kunnen krijgen voor het volgen van de leermeesteropleiding. De werkgever kan een terugbetaling van de loonkost aanvragen, namelijk een forfaitair bedrag van 21,30 euro/uur. In het geval van de leermeesteropleiding gaat dit om 14 uren VOV en dus een terugbetaling van 298,2 euro.

*Terug te vinden in de opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid onder het nummer VG-ODB-011670.  **Afgetopt op 21,30 euro/uur.

Welke werknemers hebben recht op VOV?

De werknemer heeft recht op VOV op voorwaarde dat hij/zij

 1. Werkt in de privésector;
 2. Bij een bedrijf gevestigd in Vlaanderen (de woonplaats van de werknemer speelt geen rol);
 3. Met minstens een halftijds contract. (Werkt de werknemer halftijds met een vast uurrooster? Dan moet hij/zij zijn verlof opnemen tijdens zijn arbeidsuren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever.)

Belangrijk! Werkt de werknemer onder IBO-statuut in de maand september, dan heeft hij geen recht op Vlaams opleidingsverlof. Gaat de opleiding later van start en werkt hij dan al vast in dienst en dit voor minstens 50%, dan heeft hij toch nog recht op het opleidingsverlof.

Wie doet wat?

Werknemers die van plan zijn om VOV aan te vragen voor de leermeesteropleiding, bespreken dit eerst met hun werkgever. Verder zijn dit de noodzakelijke stappen om het VOV (en dus terugbetaling van de loonkost) in orde te brengen:

 1. De werknemer schrijft zich in voor de leermeesteropleiding en typt daarbij 'Aanvraag VOV' in het vak 'Opmerkingen' op het inschrijvingsformulier.
 2. De werknemer ontvangt van Horeca Forma een e-mail met inschrijvingsattest. Dit moet hij/zij doormailen naar de werkgever ten laatste 15 dagen na de inschrijving voor de opleiding. Als het kan, zetten wij de werkgever meteen in kopie van die mail.
 3. De werkgever, die het inschrijvingsattest heeft gekregen, dient de terugbetalingsaanvraag voor het VOV in bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket (via het sociaal secretariaat). Op het inschrijvingsattest vind je alle nodige opleidingsinfo.
 4. De werknemer is aanwezig op de 2-daagse leermeesteropleiding, gedurende beide dagen. En hij/zij is betaald die dagen!
 5. De werkgever moet de VOV-uren correct registreren in DmfA (via sociaal secretariaat). Dit is essentieel.  Je moet je werknemer die dagen inschrijven op de werkvloer en dus loon betalen. Maar opgelet: die dagen gebruik je een speciale code voor VOV*. Laat je helpen door je sociaal secretariaat.  (*) Als werkgever registreer je per kwartaal het aantal uren VOV in DmfA (via sociaal secretariaat) bij de code 5 én de bijhorende inlichtingenzone. In het veld ‘Tewerkstelling- Inlichtingen: aantal uren Vlaams opleidingsverlof’ moet je het aantal opgenomen uren ingeven (14 uren in geval van de leermeesteropleiding).

Ook Horeca Forma brengt haar deel van de administratie in orde (digitale attesten in WSE-loket, aanwezigheidslijst, getuigschrift leveren aan de werknemer, ...).

Samengevat:

Als werknemer:

 • Schrijf je je in voor de leermeesteropleiding. Daarbij vermeld je op het online inschrijvingsformulier 'Aanvraag VOV' in het veld 'Opmerkingen'.
 • Hou je je mailbox in de gaten, want binnen de 8 dagen ontvang je een inschrijvingsattest van Horeca Forma. Stuur dat zo snel mogelijk door naar je werkgever.
 • Ben je aanwezig op de 2-daagse leermeesteropleiding.

Als werkgever:

 • Registreer je, nadat je het inschrijvingsattest kreeg van je werknemer, je terugbetalingsaanvraag bij het WSE-loket. Laat je hiervoor bijstaan door je sociaal secretariaat.
 • Betaal je het loon van je werknemer en registreer je de VOV-uren correct in DmfA. Schakel je sociaal secretariaat hiervoor in.

Terugbetaling aan de werkgever door de Vlaamse Overheid

Heb je alle bovenstaande stappen correct doorlopen? Dan zal het departement Werk en Sociale Economie de terugbetalingsaanvraag van de werkgever behandelen. Elk kwartaal wordt het VOV-recht van de werknemer vergeleken met de input van de werkgever (aantal opgenomen uren die in DmfA werden ingegeven) en die van Horeca Forma (aantal aanwezige uren in de opleiding). Als werkgever zal je dus aan het eind van elk kwartaal een terugbetaling ontvangen. Dit is een forfaitair bedrag van 21,30€ per geregistreerd en goedgekeurd opleidingsuur. In totaal kan je voor de leermeesteropleiding 298,2 euro terugkrijgen (14 uren x 21,30 euro).

Vragen & contact

Zo kan je ons contacteren:

 • 02 513 64 84

 • opleidingen@horecaformavlaanderen.be 

Terug naar inschrijvingspagina leermeesteropleiding