Even opfrissen: de arbeidsdeal is een pakket van maatregelen waarmee de overheid de arbeidsmarkt wil moderniseren.

De vier pijlers zijn: 

  1. Betere werk-privébalans 
  2. Meer en betere opleidingen  
  3. Dynamischere arbeidsmarkt  
  4. Verdere digitalisering  

De arbeidsdeal geldt voor alle sectoren, dus ook voor de horecasector (Paritair Comité 302).

In dit artikel zoomen we in op de opleidingspijler: wat is de impact van de arbeidsdeal op het opleidingsbeleid in jouw (horeca)zaak? Alles hangt af van het aantal werknemers dat je tewerkstelt. Wij zetten alles voor je op een rijtje. Op 2/2/2023 organiseerden we trouwens dit webinar speciaal voor de bedrijven met meer dan 20 werknemers.

Bedrijven < 10 werknemers

Stel je minder dan 10 werknemers te werk (en ben je dus een bedrijf met dimensiecode 1 of 2), dan heeft de arbeidsdeal geen impact op jouw opleidingsbeleid. 

Bedrijven 10 tot 20 werknemers

Werken er in jouw horecabedrijf minimum 10 maar minder dan 20 werknemers (en ben je dus een bedrijf met dimensiecode 3), dan heeft elke voltijds tewerkgestelde werknemer in jouw bedrijf voortaan jaarlijks recht op minstens één opleidingsdag. Voor deeltijdse werknemers of zij die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, wordt dit pro rata berekend.

Bedrijven > 20 werknemers

De grootste wijzigingen zijn er voor bedrijven met meer dan 20 werknemers in dienst (dimensiecode 4 en hoger). De (nieuwe) verplichtingen zijn:

1. Opleidingsplan

Voortaan moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers een jaarlijks opleidingsplan opmaken tegen uiterlijk 31 maart. Vijftien dagen voordien moeten ze dit voorleggen aan de werknemers, of als die er is, aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. 

Maar wat is een opleidingsplan? Het is een oplijsting van de formele en informele opleidingen die het bedrijf dat jaar zal aanbieden aan de werknemers (opgesplitst per team of doelgroep). In het opleidingsplan moet ook aandacht gaan naar bijzondere categorieën van werknemers (wat we noemen 'risicogroepen'). Verderop vind je een vrijblijvend sjabloon & voorbeeld.

2. Individueel opleidingsrecht

De Arbeidsdeal bepaalt dat elke voltijdse werknemer in het jaar 2024 recht heeft op minimum vijf opleidingsdagen*. Voor deeltijdse werknemers en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, worden de opleidingsdagen pro rata berekend. 

*In 2023 was dat nog vier opleidingsdagen, maar dit is dus opgetrokken naar vijf dagen vanaf 2024.

3. Bijhouden van een individuele 'opleidingsrekening'

Zolang er geen sectorale cao is waarin het opleidingsrecht concreet vastligt, moeten de bedrijven zelf het opleidingsrecht vastleggen via een individuele opleidingsrekening per werknemer. Dat klinkt gewichtig voor een eenvoudig formulier met enkele vaste vermeldingen, waaronder het opleidingskrediet en het groeipad van de werknemer. De bedoeling is om dit formulier te bewaren in het personeelsdossier, dat mag op papier of digitaal. Vergeet niet om de werknemers op de hoogte te brengen van hun opleidingskrediet en te vertellen waar ze het zelf kunnen raadplegen. Minstens één keer per jaar moeten ze op de hoogte worden gebracht van het saldo.

Gratis sjablonen

Download hier een gratis sjabloon voor een opleidingsplan en een opleidingsrekening.

Webinar herbekijken

Op 2 februari 2023 organiseerden wij een webinar op maat van de bedrijven met minstens 20 werknemers, en specifiek op maat van de horeca. Heb je het gemist en wil je graag de opname ontvangen? Klik hier.

FAQ

Betrek de vormingsconsulent bij je opleidingsplannen

Start je binnenkort met de opmaak van je opleidingsplan, neem er dan zeker ons gratis opleidingsaanbod even bij. Bovendien staat de vormingsconsulent van je provincie klaar om al je opleidingsvragen te beantwoorden. Blijf dus niet met je vragen zitten, maar contacteer Ruben, Jens, Johanna, Tatyana of Rein. Samen vinden jullie de perfecte match tussen jouw opleidingsnoden en ons gratis aanbod.

Johanna Rijcken

Vormingsconsulent Limburg

Rein De Maeyer

Vormingsconsulent Antwerpen

Ruben Van Huyck

Vormingsconsulent Vlaams-Brabant

Tatyana Yugay

Vormingsconsulent Oost-Vlaanderen

Jens Zutterman

Vormingsconsulent West-Vlaanderen