Meer inschrijvingen aan de hotelscholen

Horeca-opleidingen winnen aan populariteit! Vorig schooljaar was er al een lichte stijging, voor het eerst in negen jaar. Deze stijging zet zich nu opvallend verder.
Dinsdag 21 September 2021

Jongeren en hun ouders hebben weer zin en vertrouwen in horeca-opleidingen. Dat blijkt uit onze bevraging bij de Vlaamse hotelscholen. De inschrijvingen stegen begin dit schooljaar met gemiddeld 10%. Er is sprake van een kentering, en daar zit corona voor iets tussen. 

Maatschappelijke herwaardering voor de horeca

Er zijn verschillende verklaringen waarom leerlingen en hun ouders weer kiezen voor een opleiding tot kok, kelner of een ander horecaberoep. De sector stond anderhalf jaar lang in the picture en kreeg veel sympathie.

Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt. Vóór de lockdown was de horeca een vanzelfsprekendheid. Nu is er meer respect voor de sector en de mensen die zich inzetten voor ons vertier, omdat we het zo lang hebben gemist.

Robin Vanderelst, directeur Horeca Forma

Werkgelegenheid in de horeca

Sinds begin 2020 zijn er ruim 1500 werkgevers in de horecasector bijgekomen, die klaarstaan om aan te werven. Noodgedwongen hebben heel wat horecazaken zichzelf heruitgevonden. Zij zijn zelfs sterker uit de crisis gekomen. Deze nieuwe context schept vertrouwen bij jongeren om hun horecadroom na te jagen.

Inspanningen van werkgevers

Werkgevers in de horeca zijn ondernemers geworden die écht het belang inzien van hun 'menselijk kapitaal'. Tijdens corona betrokken ze hun personeel om nieuwe gerechten te ontwikkelen, de menu te herzien, het pand op te frissen, enz. Ook de balans werk/privé evolueert in de goede richting, bv. door meer vrije avonden, andere openingsuren en service coupé. En extra-legale voordelen zijn steeds meer bespreekbaar. 

Innovatief horeca-onderwijs

Het horecaonderwijs in Vlaanderen behoort tot de Europese top. State-of-the-art praktijkkeukens, scholen die hun eigen bar bouwen, op veel plaatsen werd er geïnnoveerd en gerenoveerd. Bovendien kunnen de studenten proeven van het echte werkleven via het (niet meer zo) nieuwe duaal leren.

Troeven van een horeca-opleiding

Geschoolde horecamensen zijn broodnodig in onze sector. We zijn heel blij met deze kentering en met de positieve aandacht die horeca-opleidingen nu krijgen. Terecht, want een horecadiploma staat voor creativiteit en een doe-mentaliteit. Maar wat veel mensen niet beseffen, is dat het brede opleidingen zijn waarin de leerlingen talen leren, hun management- en organisatieskills ontwikkelen en sociale en communicatieve vaardigheden aanleren.

Imagocampagne voor horeca-onderwijs

Goed opgeleide, leergierige werknemers zijn in elke horecazaak welkom. Dat lieten ondernemers blijken via een rekruteringscampagne op sociale media. De filmpjes moesten ouders triggeren om een horeca-opleiding te overwegen. Ook de sympathieke influencer Aaron De Groeve sprong op de kar en zette de horeca-opleidingen in de kijker op zijn Tiktok-kanaal.

In het nieuws:

Bekijk en beluister de berichtgeving over de stijgende inschrijvingen aan de hotelscholen: