1. Zon- en feestdagentoeslag

Wanneer je werkt op een zon- of feestdag, heb je recht op een extra toeslag. Werken op een zondag, wil zeggen dat je werkt tussen zaterdagnacht 00u01 en zondagavond 00u00.

2. Eindejaarspremie

Op het einde van het jaar ontvang je een extra cadeautje: de eindejaarspremie. Soms hoor je ook spreken van "de dertiende maand". Het bedrag van de eindejaarspremie wordt betaald vóór 31 januari op voorwaarde dat je tijdens het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken aan het werk was bij dezelfde werkgever. Jouw eindejaarspremie bedraagt net iets minder dan een maandloon als je dat jaar voltijds gewerkt hebt. Begon je pas in de loop van het jaar te werken bij je werkgever? Dan wordt je dertiende maand proportioneel verminderd.

3. Aanvullend pensioen

Je denkt er misschien nu nog niet aan, maar als je in de horeca werkt, heb je recht op een extralegaal of aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Dit aanvullend pensioen wordt aan je uitbetaald als je de pensioenleeftijd hebt bereikt. De werkgever stort hiervoor werkgeversbijdragen op een speciale pensioenrekening. Je ontvangt op het einde van je loopbaan dit aanvullend pensioen met interesten op je rekening.  

4. Woon-werkverkeer

Als je met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, is de werkgever verplicht de kosten van het vervoer te betalen. De werkgever komt ook verplicht tussen bij je woon-werkverkeer vanaf 0 km met de fiets of met je eigen wagen. Wanneer je werkt onder het service coupé stelsel (je dagtaak is in meerdere stukken verdeeld waardoor je overdag terug naar huis moet, bv een shift voor de lunch en eentje in de avond), ontvang je een dubbele woon-werkverkeer bijdrage.

5. Nachttoeslag

Werk je tussen 00u00 en 05u00? Dan heb je recht op een toeslag per gewerkt uur.

6. Ecocheques

Als je in de horeca werkt dan ontvang je jaarlijks ecocheques van jouw werkgever. Met ecocheques kan je bepaalde ecologische producten en diensten aankopen. Om het volledige bedrag te ontvangen, moet je wel voltijds werken van 1 december tot 30 november.  Wanneer je niet de volledige periode werkt of deeltijds werkt, heb je recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties.        

7. Kledijvergoeding

In verschillende horecazaken hoort de kleding bij het uithangbord van de zaak. Indien je deze specifieke beroepskledij op je werk moet aantrekken, kan je daarvoor een kledijvergoeding ontvangen.  Als je daarnaast ook zelf de kleding moet wassen, ontvang je per gewerkte dag een premie er bovenop. Je hebt geen recht op een kledijvergoeding als de werkgever zelf je kleding aankoopt en/of wast.

8. Drinkgeld

En had je al aan fooi gedacht? Het verdelen van de fooi moet het personeel onderling regelen. Soms mag je dit voor jezelf houden en is het een mooie extra op je loon. Maar het kan ook zijn dat de fooien gedeeld worden onder alle collega’s. Als iedereen dit doet, heb je een mooie pot die verdeeld kan worden. Een andere optie is om met de ganse ploeg een teambuilding activiteit te ondernemen.

Neem een kijkje op de website van het kenniscentrum Guidea voor de actuele bedragen van al deze premies.