Hoe begin je eraan?

Een goede voorbereiding verdubbelt je kansen! Een goed geschreven brief laat zien dat jij past binnen het horecaplaatje én dat je beschikt over de nodige kwaliteiten voor de job. Stem je brief dus altijd af op de horecazaak en op de vacature.

 • Zoek informatie over het horecabedrijf en de jobs in het bedrijf (o.a. via internet, facebook, instagram,…).
 • Lees de vacature: Wat verwacht de werkgever juist? Welke kennis en vaardigheden vraagt de werkgever? Wat houdt de functie in? Verwijs daarnaar in je brief. Via je cv weet je wat je ‘troeven” zijn en hoe je jezelf in de brief kan verkopen.

Opbouw

Een goede sollicitatiebrief bestaat uit vier onderdelen: (1) opening, (2) motivatie, (3) jezelf verkopen en (4) afsluiter:

1. Opening

 • Leg uit naar welke functie je solliciteert.
 • Vertel waar je de vacature bent tegengekomen. 

Bijvoorbeeld:

 • 'Deze job als hulpkelner is precies wat ik zoek: een uitdagende, toffe job in de horeca. Graag stel ik me dan ook kandidaat voor deze job.’  
 • 'Via de site van VDAB heb ik de vacature voor keukenmedewerker gevonden en was onmiddellijk geïnteresseerd. Graag wil ik dan ook solliciteren voor deze job.’

2. Motivatie

 • Beschrijf waarom je voor deze functie solliciteert.
 • Leg uit waarom je bij deze horecazaak wilt werken.

Bijvoorbeeld:

 • ‘Een job als hulpkelner trekt mij aan, omdat ik vroeger al heel wat ervaring heb opgedaan in de horeca en hier graag opnieuw mijn beroep van wil maken.
 • Momenteel volg ik een opleiding als hotelreceptionist bij VDAB. Ik leer iedere dag nieuwe, boeiende dingen bij en wil daarom hier graag mijn beroep van maken.
 • Werken in een “dynamische” onderneming als bij “restaurant de smulpot” spreekt mij erg aan. Daarom wil ik graag bij jullie aan de slag!
 • Het takenpakket dat u beschrijft sluit nauw aan bij mijn opleiding als hulpkok en heeft een boeiende inhoud.

3. Jezelf verkopen

 • Beargumenteer waarom jij dé geschikte kandidaat bent voor de functie. Op welke manier kan jij jou onderscheiden van andere kandidaten? Waar kan jij het verschil maken?
 • Verwijs naar je opleidingen en je werkervaring.
 • Ga in op je persoonlijke vaardigheden en eigenschappen.

Bijvoorbeeld:

 • Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste kandidaat ben voor uw vacature, want initiatief nemen, organisatorisch inzicht en doorzettingsvermogen zijn vaardigheden die ik beheers.
 • Door mijn opleiding als hulpkok heb ik een grondige kennis van snij- en kooktechnieken en basisbereidingen.
 • Mijn flexibiliteit en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat ik mijn opdrachten steeds met succes afmaak.
 • De vacature als hulpkelner is me op het lijf geschreven, want klantvriendelijkheid, nauwkeurigheid en stressbestendigheid zijn  kenmerken die erg bij mijn persoonlijkheid passen.

4. Afsluiter

 • Schrijf dat je vertrouwen hebt dat je kwaliteiten aansluiten bij de eisen die gevraagd worden voor de functie.
 • Merk op dat je graag een mondelinge toelichting wilt geven op je brief en cv.

Bijvoorbeeld:

 • ‘Ik ben ervan overtuigd een toegevoegde waarde te zijn voor uw horecazaak en kijk er dan ook naar uit om meer toelichting te komen geven tijdens een gesprek.’
 • ‘Graag licht ik mijn kandidatuur verder toe in een persoonlijk gesprek.’
 • ‘Uiteraard kom ik u graag overtuigen van mijn enthousiasme en motivatie tijdens een gesprek.’
 • ‘Mocht u op basis van mijn korte voorstelling benieuwd zijn naar meer, dan kom ik graag wat meer uitleg geven in een persoonlijk gesprek.’

Checklist

Check de inhoud:

 • Overtuig de werkgever dat jij de ideale kandidaat bent voor de job.
 • Geef extra informatie als dat je kansen kan verhogen voor de job (bv. reizen, hobby's, vrijwilligerswerk, ...).
 • Vermeld realisaties, werkervaring en kwaliteiten. Zwakke punten en teleurstellingen vermeld je beter niet.
 • Stel geen eisen (bijvoorbeeld looneisen) in je brief.

Check de stijl:

 • Kort is beter dan lang (één bladzijde)
 • Maak een mooie verdeling over de ganse bladzijde. Gebruik waar nodig extra witregels tussen de verschillende rubrieken.
 • Kies voor korte zinnen.
 • Let op voor taalfouten of afkortingen.
 • Gebruik een neutraal en zakelijk lettertype (Times New Roman, Arial,…).
 • De layout van de brief past bij je CV.

Ook niet onbelangrijk:

 • Laat je brief nalezen door iemand anders.
 • Verstuur je brief samen met je cv naar de werkgever.
 • Wees jezelf: maak jezelf en je toekomstige werkgever niets wijs. Schrijf in je brief geen kwaliteiten en eigenschappen die je niet hebt.
 • Bewaar altijd een kopie van je brief en neem die, samen met de vacature en je cv, mee naar het sollicitatiegesprek. Zo kan je nog eens nakijken wat je juist geschreven hebt.

Je brief en cv bezorgen

Meestal staat op de vacature hoe de werkgever je brief en cv wil ontvangen. Ga je de brief persoonlijk afgeven? 

 • Vermijd ezelsoren of vlekken op het papier
 • Noteer de naam van de contactpersoon op de omslag. Zo ben je zeker dat de informatie bij de juiste persoon geraakt.
 • Laat meteen een goede indruk na door alvast iets kort over jezelf te vertellen.

Verzend je je brief en cv via mail?

Dan kan je best je documenten als bijlage toevoegen. Geef je bijlagen ook een duidelijke naam (bv. CV Jan Peeters & sollicitatiebrief Jan Peeters). Kies voor een duidelijke onderwerpregel (sollicitatie + vacaturetitel). In de mail zelf stel je jezelf kort voor en verwijs je naar de bijlagen. Ook deze tips zijn nuttig:

 • Gebruik een neutraal e-mailadres. 'Snoopy@hotmail.com' komt niet echt professioneel over.
 • Vermeld in de onderwerpregel voor welke job je solliciteert.
 • Gebruik geen smiley's, spreektaal of afkortingen.
 • Verstuur nooit exact dezelfde sollicitatiemail naar verschillende horecazaken. Verstuur één e-mail per werkgever en personaliseer deze.
 • Check nadien regelmatig je mailbox zodat je snel kan reageren.

Voorbeeld sollicitatiemail:

Beste mijnheer Verbruggen,

Via de site van VDAB heb ik de vacature voor hulpkok gevonden in uw horecazaak en ik was onmiddellijk geïnteresseerd. Graag wens ik dan ook via deze weg te solliciteren voor deze job. Ik ben ervan overtuigd dat ik in de functie van hulpkok een meerwaarde kan betekenen voor uw horecazaak. In bijlage kan u alvast mijn cv en sollicitatiebrief terugvinden. Ik kom graag op gesprek om mijn cv en motivatie persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Jan Peeters

Krijg je geen reactie?

Als je je sollicitatiebrief verstuurde en je hebt na enkele dagen nog geen reactie, is het best dat je even polst of er al nieuws is over het sollicitatieproces. Met een simpel telefoontje of een mail kom je al snel meer te weten.

Misschien is je cv niet goed aangekomen en wacht je op een antwoord dat nooit komt. Ofwel was je net te laat en werd de vacature al afgesloten. Of misschien had de werkgever nog geen tijd om je sollicitatie te bekijken. Soms zijn er ook enorm veel kandidaten. Dan moet de werkgever eerst een eerste selectie maken.

Wat ook de reden is voor de vertraagde reactie, aarzel niet om contact op te nemen. Als jij als kandidaat van je laat horen heb je een streepje voor. Je toont namelijk interesse en motivatie.