Moeite om horecapersoneel te vinden? Schakel dan je eigen medewerkers in!

Verloopt jouw zoektocht naar goed personeel wat stroef? Gooi het eens over een andere boeg met ‘via-via-werving’ en wie weet boek je hiermee wél goede resultaten. Met ons stappenplan kan je er onmiddellijk mee aan de slag!
Donderdag 26 August 2021

Bestaat er een beter uithangbord voor je zaak dan je eigen medewerkers?

Wij vinden van niet! Daarom geloven wij sterk in via-via-werving. Hiervoor zet je jouw eigen medewerkers in om actief mee te zoeken in hun eigen netwerk naar nieuwe medewerkers voor jouw zaak. Zo worden ze echte ambassadeurs van jouw horecazaak!

Mond-tot-mondreclame is een efficiënte manier om mensen te overtuigen. Jouw boodschap krijgt een groter bereik, maar wordt ook als relevanter aanzien. Mensen hechten namelijk veel belang aan wat hun vrienden, familie of kennissen zeggen.

Heb jij openstaande vacatures en schakel je graag je eigen medewerkers in voor jouw zoektocht?

Via-via-werving zet je niet van de ene op de andere dag in. Het vraagt om een goed plan van aanpak. In dit draaiboek vind je uitgebreide informatie over de via-via-werving. Maar je kan ook gewoon aan de slag met onze handige samenvatting via het volgende stappenplan!

Ons stappenplan voor via-via-werving

 1. Maak je werknemers trots op hun job
 2. Ga op zoek naar de juiste ambassadeurs
 3. Overtuig je mogelijke ambassadeurs
 4. Koppel een laagdrempelige activiteit aan je openstaande vacature
 5. Ondersteun jouw ambassadeurs
 6. Vergroot je vijver van ambassadeurs
 7. Gebruik mooie beelden van de job én van jouw medewerkers in je communicatie
 8. Kies voor een heldere taal in je communicatie
 9. Volg gratis opleiding bij Horeca Forma voor extra ondersteuning

1. Maak je werknemers trots op hun job

Want medewerkers die trots zijn op hun werkplek zullen hun enthousiasme delen met hun vrienden, familie en in hun professionele netwerk, wat een unieke rekrutering mogelijk maakt. Zorg er dus voor dat jouw medewerkers positieve verhalen hebben om te vertellen en dat ze voldoende werkgeluk ervaren.

Enkele tips voor een positieve werkplek

 • Verhoog het werkplezier: sluit een drukke shift gezellig af met het team en trakteer hen op een lekker drankje, ga samen op teambuilding,… .
 • Hang eens een poster op met een compliment of een leuke quote.
 • Richt een Facebook- of WhatsAppgroep op als verantwoordelijke, waarin je leuke dingen deelt over het werk of andere leuke nieuwtjes over bv. een collega die moeder werd.
 • Zet jouw medewerkers in de kijker via een fotomuur in je horecazaak of met berichten op sociale media.
 • Toon interesse in wat jouw medewerkers bezighoudt, zowel zakelijk als privé.
 • ...

2. Ga op zoek naar de juiste ambassadeurs

Nu je van je medewerkers trotse werknemers hebt gemaakt, ga je op zoek naar werknemers die in aanmerking komen om ambassadeur te worden van je horecazaak.

Een goede ambassadeur is iemand die:

 • trots is op zijn/haar job en die dit graag uit spreekt;
 • gemotiveerd is om mensen uit het eigen netwerk aan een job te helpen;
 • het nut in ziet van ambassadeurswerk.

Extra tip

Heb je een aantal personen in gedachten? Start dan klein, zet 1 à 2 medewerkers in en evalueer hoe dit loopt. Je kan nadien steeds je ambassadeurs-pool vergoten of vernieuwen.

3. Overtuig je mogelijke ambassadeurs

Spreek hen persoonlijk en informeel aan: vlak voor het werk, tijdens een pauzemoment of na een shift.  

Voeg deze tips toe aan je boodschap om jouw medewerker te overtuigen:

 • Vertel waarom je voor hem of haar kiest als ambassadeur.
 • Maak je verwachtingen duidelijk en schrik je medewerker niet af met een te groot of te langdurig engagement.
 • Voeg een beloning toe aan deze extra taak. Dat kan een financiële stimulans zijn, maar het kan ook een extra dag vakantie zijn, een aangepast werkregime of een appreciatie met een bloemetje, … .
 • Maak duidelijk dat de ambassadeur op zijn eigen manier en in zijn eigen woorden over de zaak en de job mag praten.
 • Geef zeker mee dat de ambassadeur niet verantwoordelijk is voor de kandidaat die hij aanbrengt.

4. Koppel een laagdrempelige activiteit aan je openstaande vacature

Voor een goede via-via-campagne bereid je het volgende voor:

 • Maak jouw openstaande vacature kenbaar en koppel er een laagdrempelige activiteit aan waarop je kandidaten wilt uitnodigen. Nog geen echt sollicitatiegesprek, maar eerder een informele kennismaking. Bijvoorbeeld: een infosessie, een jobdag, een informeel gesprek, een drink na de service, een rondleiding in je horecazaak,… .
 • Maak voor deze activiteit kant-en-klaar communicatiemateriaal aan dat jouw ambassadeur kan gebruiken om mee te geven of om online te delen binnen het eigen netwerk. Bijvoorbeeld: een filmpje, postkaarten, affiches, een facebookbericht, … .

Extra tip

Luister voor de keuze van de kanalen goed naar je ambassadeurs: waar komen zij met hun netwerk in contact? Hoe communiceren ze doorgaans met elkaar (bv. aan de schoolpoort, in de sportclub, spontaan bezoek, op familiefeesten, via WhatsApp …)? Vraag goed door: misschien gebruikt het Russische netwerk van je medewerker eerder Viber of Vkontakte dan Facebook of WhatsApp.

5. Ondersteun je ambassadeurs

Het is jouw taak om je ambassadeurs in deze rol te ondersteunen. Hierbij enkele tips:

 • Omschrijf duidelijk naar welk profiel je op zoek bent en leg de lat niet te hoog. Stel je té hoge eisen dan leg je een te grote druk op de schouders van de ambassadeur. Vraag dus geen afwasser die iedere avond en elk weekend kan werken. Maar ga op zoek naar bijvoorbeeld een afwasser die 4 avondshifts en 1 weekendshift kan doen.
 • Stel een aantal concrete acties voor die de ambassadeur kan opzetten met jouw communicatiemateriaal.
 • Pols af en toe of alles goed lukt.
 • Hou de ambassadeur op hoogte wanneer je reactie hebt ontvangen van een kandidaat.

6. Vergroot je vijver van ambassadeurs

Wil je jouw ambassadeurs-pool vergroten of vernieuwen? Ga dan op zoek naar ambassadeurs die een verschillend netwerk hebben. Stel je hebt drie ambassadeurs, maar met een gelijklopend netwerk, dan bereiken zij een deels overlappend netwerk. Kies in de plaats voor ambassadeurs met een verschillend netwerk, want zo vergroot je jouw bereik.

7. Gebruik herkenbare beelden

Gebruik op je affiches, postkaarten, social media posts … authentieke foto’s. Zet jouw medewerkers in de kijker en gebruik echte foto’s van ‘on the job’. Zo krijg je een authentiek verhaal én herkenbaar materiaal.

Enkele tips

 1. Denk eraan: de doelgroep waarop je je richt, is niet altijd vlot in het Nederlands. Beeldtaal is daarom van groot belang.
 2. Zorg er ook voor dat alles GDPR-proof verloopt! 

8. Kies voor een heldere taal

Beperk je tot de essentie en gebruik een zo eenvoudig mogelijke taal. Ondersteun je boodschap met beelden zoals foto’s, schema’s of pictogrammen. Zo wordt de inhoud ook duidelijk voor anderstaligen. Zorg in je communicatie altijd voor een duidelijke ‘call-to-action’ om de mogelijke werknemer aan te zetten tot actie.

Enkele 'call-to-action' voorbeelden

 • Breng een bezoekje aan ons hotel en maak zo kennis met de job!
 • Schrijf je in voor een infosessie en leer de job kennen!
 • Kom langs op onze drink en maak kennis met je toekomstige collega’s!

9. Volg gratis opleiding bij Horeca Forma voor extra ondersteuning

Samen actie ondernemen, loont. En wij ondersteunen jou graag! Je kan bij Horeca Forma terecht voor gratis opleidingen die jou de nodige ondersteuning geven voor de via-via-werving.

Klaar om aan de slag te gaan met via-via-werving?

Voor meer informatie, praktische tips en concrete voorbeelden kan je terecht in dit draaiboek.

Ik wil aan de slag met via-via-werving

Meer informatie en concrete voorbeelden kan je terugvinden in het draaiboek. 

Ga naar het draaiboek
ESF logo

Dit draaiboek is een samenwerking tussen bedrijven uit de horeca, de bouw- en de dienstenchequesector en vormingsfondsen Constructiv, Vorm DC en Horeca Forma Vlaanderen.

Tags:

 • Slim aanwerven