Algemene info

Neem een kijkje op deze webpagina:

Minimumaantal deelnemers

  • Onze gratis bedrijfsopleidingen worden georganiseerd voor groepen van minstens 8 deelnemers (vaste werknemers in PC 302). Voor kleinere horecabedrijven (tot dimensiecode 3, max 19 vaste werknemers in dienst) is het minimumaantal verlaagd naar 6. 
  • De werkgever zelf wordt meegeteld om het minimumaantal te bereiken.
  • Met 'vaste werknemers' bedoelen we contracten van bepaalde duur, contracten van onbepaalde duur, deeltijdse tewerkstelling, voltijdse tewerkstelling.
  • Je mag flexijobbers en jobstudenten laten aansluiten bij de opleiding, maar dat kan enkel als de groep bestaat uit voldoende vaste werknemers. 
  • Geraak je met jouw team niet aan het minimumaantal? Je kan gerust één of meer andere horecazaken betrekken bij je plannen om samen een groep te vormen.

Aanvraagformulier

Interesse? Vul dit formulier in OF bel of mail de vormingsconsulent van je provincie.

Een babbel over de mogelijkheden?

Ruben Van Huyck

Vormingsconsulent Vlaams-Brabant & Limburg

Rein De Maeyer

Vormingsconsulent Antwerpen

Tatyana Yugay

Vormingsconsulent Oost-Vlaanderen

Jens Zutterman

Vormingsconsulent West-Vlaanderen

Philippe Van der Beke

Vormingsconsulent Limburg