Algemene regel

Het Paritair Comité bevoegd voor de horeca (PC 302) besliste dat jongeren met een stage- of OAO-overeenkomst op werkplekken opgeleid mogen wordenop voorwaarde dat:

  1. De leermeester aanwezig is;

  2. Er geen tijdelijke werkloosheid is binnen de afdeling waarin de jongere wordt opgeleid. Het Paritair Comité maakt een onderscheid tussen 4 afdelingen: zaal, keuken, administratie en kamerdiensten.

Aandachtspunt: de jongere moet, vanzelfsprekend, de activiteiten conform zijn/haar opleidingsplan kunnen verder zetten.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Wordt er een jongere tot keukenmedewerker opgeleid in jouw zaak, maar staat je hulpkok -of afwasser of andere keukenmedewerker- op (volledige of gedeeltelijke) tijdelijke werkloosheid, dan mag je de opleiding op de werkplek niét verderzetten. 
  • Leid je een jongere op tot hulpkelner en staat geen enkel personeelslid in de zaal op tijdelijke werkloosheid, dan kan het stage of OAO-contract wél verder lopen. Tenzij de zaalactiviteiten geschrapt zijn omdat de zaak bijvoorbeeld is overgestapt op take away.

Wat zijn je opties als je niet aan de voorwaarden voldoet?

Er zijn meerdere opties, die we verduidelijken in deze oplijsting. Overleg zeker met de leerling en de opleidingsinstelling voordat je beslist over het verdere verloop van de overeenkomst.

Klik op de afbeelding om uit te vergroten.

Goed om weten:

  1. Indien een leerjongere minstens 5 dagen per maand op tijdelijke werkloosheid (TW) staat, betaal je als werkgever sowieso geen vergoeding voor de dagen leren op school.  

  2. Tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld aan uren werkplekleren. Als het aantal uren werkplekleren minder dan 20 is en de jongere een alternerende overeenkomst heeft, zullen deze uren later ingehaald moeten worden. 

Bv. Een jongere gaat 4 dagen naar school en staat slechts 1 dag op TW: als werkgever betaal je de vergoeding door, aangezien de jongere minder dan 5 dagen TW is die maand + de dagen zullen later ingehaald moeten worden op de werkplek.  

Bv. Een jongere gaat 3 dagen naar school en staat 2 dagen op TW: als werkgever betaal je géén vergoeding én de dagen werkplekleren moeten niet ingehaald worden (TW wordt gelijkgesteld aan werkplekleren).  

Veelgestelde vragen

Contact

Dorien Podevijn

Sectorconsulent Oost-Vlaanderen

Dries Cosaert

Sectorconsulent West-Vlaanderen

Caroline Hoydonckx

Domeinverantwoordelijke Onderwijs

Filip Govaerts

Sectorconsulent Antwerpen