Als je een werknemer ontslaat, dan kan het zijn dat hij/zij recht heeft op professionele outplacementbegeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job. Werkgevers binnen de Horecasector PC 302 kunnen outplacement aanvragen bij Itzu en Risesmart, de outplacementpartners van Horeca Forma Vlaanderen.

Wat is Outplacement?

Sommige werknemers die je ontslaat, hebben recht op outplacement bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Als werkgever moet je dit zelf regelen. Je moet de werknemer via een aangetekend schrijven een concreet voorstel tot outplacement aanbieden. Het outplacement moet steeds  georganiseerd worden door een erkend outplacementkantoor.

 

Zo’n outplacementkantoor begeleidt en adviseert de ontslagen werknemer bij de zoektocht naar een nieuwe job:

  • Psychologische ondersteuning van de ontslagen werknemer
  • Begeleiding bij de zoektocht naar vast werk
  • Begeleiding bij de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • Begeleiding bij de overschakeling naar een nieuwe werkomgeving
  • Administratieve ondersteuning

Wanneer moet je verplicht outplacement aanbieden?

Outplacement bij individueel ontslag

Net zoals in andere sector, is ook in de horeca de werkgever verplicht een voorstel tot outplacement te doen aan de werknemer die:

  • Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die 30 weken of meer bedraagt op het moment van ontslag, ongeacht de leeftijd.
  • Een (wel of niet te presteren) opzegtermijn heeft die minder dan 30 weken bedraagt op het moment van ontslag en ouder is dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienstanciënniteit heeft bij de werkgever.
  • Werknemers wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd o.b.v. medische overmacht.

Outplacement bij collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als een grote groep van werknemers tegelijkertijd ontslag krijgt in het kader van herstructurering of sluiting. In dat geval is een specifieke wetgeving van toepassing. Hiervoor wendt de werkgever zich het best tot de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar de onderneming gevestigd is: VDAB in Vlaanderen, ACTIRIS in Brussel, FOREM in Wallonië.

Outplacement_na_ontslag_horeca

Een werknemer die ouder is dan 45 jaar en minstens 1 jaar dienstanciënniteit heeft, heeft recht op outplacement begeleiding na ontslag. Als werkgever moet je dit zelf regelen via een erkend outplacementkantoor zoals bv. Itzu en RiseSmart (voordeeltarieven voor de horecasector).

Voordeeltarieven outplacement voor werkgevers in de horeca

Horeca Forma Vlaanderen heeft voordeeltarieven afgesproken met twee outplacementkantoren: Itzu en RiseSmart.

Itzu en RiseSmart zijn twee grote spelers op de markt van outplacement die streven naar een gepaste en duurzame oplossing voor iedereen. Dankzij de overeenkomst met RiseSmart en Itzu ontvangt de ontslagen horecawerknemer een professionele begeleiding en kan de werkgever genieten van een gunstig tarief. Dit aanbod geldt voor ontslagen werknemers in het PC 302 voor de horeca.

De begeleiding gebeurt individueel, in groep of in groep gecombineerd met individuele ondersteuning op maat. Indien nodig wordt rekening gehouden met de taal waarin de medewerker bij voorkeur wordt begeleid.

De outplacementpartners van Horeca Forma Vlaanderen kunnen je informeren over de wetgeving en bezorgen je graag de juiste documenten zodat je als werkgever steeds wettelijk in orde bent met jouw concreet voorstel tot outplacement.  

Onze beide partners nemen contact met je op, beantwoorden graag jouw vragen en bezorgen je binnen de werkdag een concreet en vrijblijvend aanbod op maat.

Wat moet je doen?

Heeft jouw ontslagen werknemer recht op professionele outplacementbegeleiding? Dan moet je hem als werkgever een concreet voorstel doen. Hiervoor kan je –tegen een gunstig tarief- terecht bij de outplacementpartners van Horeca Forma.

Meld je aan bij