De horecasector herbergt een grote diversiteit op gebied van herkomst, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (arbeids)handicap. Er werken meer vrouwen dan mannen in de sector en 41% van de werknemers in de horeca in Vlaanderen is van allochtone origine. Het percentage laaggeschoolden ligt op 30% en het aandeel van het aantal 50-plussers bedraagt 10%. Dit betekent niet dat er geen sprake is van discriminatie in de sector, bewust of onbewust.

Om discriminatie te bestrijden heeft Horeca Forma samen met 30 andere sectorfondsen een handleiding Non-Discriminatie opgemaakt.

De handleiding 'non-discriminatiecode' helpt bedrijven:

  • bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid
  • bij het opstellen van een bijhorende gedragscode.

Intersectorale hanleiding non-discriminatie

Ga van start met een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid m.b.v. deze publicatie.

Download de handleiding